Obecné informace
- pravidla Zdíkovské tenisové ligy

 • Zdíkovská tenisová liga je určena pro jednotlivce (muže, ženy).
 • Soutěž je veřejnosti přístupná na stránkách http://teniszdikov.cz/ s odkazem na FB stránky TenisZdíkov.
 • Soutěž má jeden žebříček, v rámci něhož se hrají utkání jednotlivých kol. Po ukončení ročníku jsou vyhodnoceny ženská i mužská kategorie. Délka jednoho kola je 14 dní. V průběhu jednoho kola hráč odehraje 2 utkání na 2 vítězné sety.
 • Začátek letošního ročníku 1.8.2013.
 • Výsledky jednotlivých utkání hráči nahlásí formou sms na tel.607282245 či komentářem na fb stránkách TenisZdíkov. Nejdéle však do ukončení daného kola.
 • Do soutěže je možné se přihlásit v průběhu ročníku.
 • Přihlášení lze provést na tel. 607282245 či na stránkách fb, kde bude uvedeno jméno a tel.číslo hráče. Uvedený kontakt bude zveřejněn na stránkách TenisZdíkov z důvodu domlouvání zápasů.
 • Nový hráč je nasazován do žebříčku na poslední místo a je mu přiřazen počet bodů posledního hráče žebříčku.
 • Jednotlivé utkání Zdíkovské tenisové ligy hrají pouze na kurtu TenisZdíkov a to zacenu 80,- Kč.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit hráče ze soutěže, pokud dvě kola po sobě neodehraje ani jeden zápas.
 • Žebříček jednotlivých kol je sestaven dle dosažených bodů v minulém kole.

Povinnosti hráčů:

 • Hráč je povinen odehrát maximální počet předepsaných utkání jednotlivých kol. Termíny zápasů si sjednává hráč sám.
 • Hráč v rámci jednoho kola vyzývá k utkání 1hráče, který je v žebříčku umístněn nad ním a pod ním. Hráč je povinen kontaktovat hráče, jež má v daném kole vyzvat(Poslední vyzývá 2 hráče nad sebou).
 • Hráči se zavazují, že budou hrát podle tenisových pravidel a dodržovat bezpečnost při hře v rámci fair play. Organizátor soutěže není zodpovědný za případná zranění.

Hrací podmínky:

 • Utkání se hraje na 2 vítězné sety. Počítá se dle pravidel ČTS http://www.cztenis.cz/pravidla-tenisu.
 • Hráči hrají s typem balonů, na kterém se předem dohodnou.
 • Hráči si rozhodují utkání sami. Pokud si domluví rozhodčího, jsou povinni respektovat jeho rozhodnutí.
 • Hráč, který nereaguje na výzvy k utkání, souhlasí se „skrečí“.

Bodování:

 • Body jsou na začátku přiřazeny organizátorem (100 bodů).
 • Hráč, který zvítězí, bere počet bodů, které měl v žebříčku jeho soupeř + 1 bod (není podstatné, s jakým rozdílem zvítězí).
 • Hráč, který prohrál, nezískává žádné body.
 • V případě„skreč“ bere hráč počet bodů hráče, který „skrečoval“.

Příklad:
1.Novák     16
2.Králík      14
3.Zenkl       12
4.Vostrý     10
5.Matějka    8

Pan Zenkl vyzývá pány: Vostrého a Králíka.

Jestliže pan Zenkl vyhrál oba zápasy, získává 14+1 a 10+1= 36bodů,
pokud by oba prohrál, nezískává ani bod.

TenisZdíkov Vám přeje mnoho štěstí a příjemných zážitků v zápasech Zdíkovské tenisové ligy.

 
ZDÍKOVSKÁ LIGA
NAJDETE NÁS I ZDE